Adviezen 2007

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Adviezen 2007

Op deze pagina vindt u de adviezen die in 2007 door de Raad zijn uitgebracht. Indien beschikbaar zijn daaraan toegevoegd de samenvattingen uit de adviezen uit de staatscourant en de reactie van de zijde van de bewindslieden.

Verbetervoorstellen justitiële jeugdinrichtingen

Strafonderbreking voor niet onherroepelijk veroordeelde gedetineerden

Als niemand begrijpt wat ik bedoel

Besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen

Tbs met voorwaarden

Het veiligheidsbed in de justitiele jeugdinrichting

Strafbevoegdheid in penitentiaire inrichtingen

Thuisdetentie

De overplaatsing van gedetineerden binnen een arrondissement

Identiteitsvaststelling en -verificatie in de strafrechtsketen

Inrichting Stelselmatige Daders

Verloftoetsingskader tbs

De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving

De justitiële jeugdinrichtingen na 2010

Wijzigingen verlofbeleid tbs februari 2007

Behandeling wijziging van de Wobka in de Tweede Kamer