Adviezen 2009

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Adviezen 2009

Op deze pagina vindt u de adviezen die in 2009 door de Raad zijn uitgebracht. Indien beschikbaar zijn daaraan toegevoegd de samenvattingen uit de adviezen uit de staatscourant en de reactie van de zijde van de bewindslieden.

TBS uit het gevangeniswezen

Beveiligde fase van het begeleid verlof van tbs-gestelden

Beleidskader longstay forensische zorg

Thuisdetentie in de herhaling

Doorpakken, maatschappelijke re-integratie voor ex-gedetineerden

Bemiddeling inzake medische klachten

PIJ-jongeren in observatie

Selectiecriteria voor plaatsing in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum

Zorg voor jongeren met psychische stoornissen in de justitiële jeugdinrichtingen

Verbetering rechtspositie pleegouders

Beleid gedetineerden met vlucht-/maatschappelijk risico

Wetsvoorstel voorwaardelijke veroordeling

Veilig op verlof : wijziging Regeling geweldsinstructie justitiële jeugdinrichtingen

Zorg voor forensische zorg : de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de wet forensische zorg

Wijziging verloftoetsingskader tbs 2009

Modernisering gevangeniswezen