Adviezen 2010

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Adviezen 2010

Op deze pagina vindt u de adviezen die in 2010 door de Raad zijn uitgebracht. Indien beschikbaar zijn daaraan toegevoegd de samenvattingen uit de adviezen uit de staatscourant en de reactie van de zijde van de bewindslieden.

Invoeringswet herziening kinderbeschermingsmaatregelen

Uitstellen van verlof na onttrekking door tbs-gestelden

De isd-maatregel voor vreemdelingen zonder verblijfstitel

Verlofregeling tbs, een reactie op de conceptregeling

Regimesontwikkeling in de inrichtingen voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen

Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Richting aan vrijwilligersbeleid in het kader van sanctietoepassing

Het gebruik van libidoremmende middelen in de tbs, bouwstenen voor een landelijk beleidskader

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wetsvoorstel lesbisch ouderschap

Aanpassing Besluit aanwijzing Halt-feiten

Tijdelijk verlaten van de inrichting

Afschaffen van de Fokkensregeling, Beter niet

Toepassing elektronische detentie

Circulaire ED is per 1 juli 2010 door minister ingetrokken.

Modernisering gevangeniswezen