Adviezen 2011

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Adviezen 2011

Op deze pagina vindt u de adviezen die in 2011 door de Raad zijn uitgebracht. Indien beschikbaar zijn daaraan toegevoegd de samenvattingen uit de adviezen uit de staatscourant en de reactie van de zijde van de bewindslieden.

Ontwikkelingen herstelrecht

Conceptwetsvoorstel tegengaan huwelijksdwang

Wijziging verlofregeling tbs

Wetsvoorstel wijziging Boek 1 Burgerlijk Wetboek

Regeling verlof jeugdigen

Voorlopige hechtenis - maar dan anders

Conceptwetsvoorstel raadsman en politieverhoor

Monitoring zedendelinquenten

Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren

Minimumstraffen voor recidive bij zware misdrijven

Wetsvoorstel vervoer en verblijf in een gerechtsgebouw in de gesloten jeugdzorg

Het jeugdstrafproces: toekomstbestendig!

Wijziging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden in verband met de modernisering van het gevangeniswezen

De oplopende duur van de tbs

Besluit tot wijziging van het Reglement justitiële jeugdinrichtingen en Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht