Adviezen 2013

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Adviezen 2013

Op deze pagina vindt u de adviezen die in 2013 door de Raad zijn uitgebracht. Indien beschikbaar zijn daaraan toegevoegd de samenvattingen uit de adviezen uit de staatscourant en de reactie van de zijde van de bewindslieden.

Advies Uitvoeringsbesluit Jeugdwet

Advies conceptwetsvoorstel dadelijke tenuitvoerlegging gevangenisstraffen

Advies tbo-maatregel

Reclasseringsrecht

Conceptwetsvoorstel Instellingswet Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Advies concept uitvoeringsbesluit adolescentenstrafrecht

Advies wijziging RSPOG in verband met promoveren en degraderen binnen het gevangeniswezen

Advies concept Regeling kosten onderwijs gedetineerden

Advies concept-wijziging van de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen

Advies Masterplan DJI 2013-2018

Advies Elektronische Detentie

Conceptwetsvoorstel wijziging van de beginselenwetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen

Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen: beter richten!

Wijziging Regeling Selectie Plaatsing en Overplaatsing van Gedetineerden (RSPOG) i.v.m. de regionale plaatsing van arrestanten

Gedetineerden met een licht verstandelijke beperking