Adviezen 2019

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Adviezen 2019

Op deze pagina vindt u de adviezen die in 2019 door de Afdeling advisering van de Raad zijn uitgebracht. Voorzover beschikbaar zijn daaraan toegevoegd de samenvattingen en de reactie van de zijde van de bewindslieden.

Advies gegevensverstrekking weigerende observandi