Adviezen 2017

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Adviezen 2017

Op deze pagina vindt u de adviezen die in 2017 door de Afdeling advisering van de Raad zijn uitgebracht. Indien beschikbaar zijn daaraan toegevoegd de samenvattingen uit de adviezen uit de staatscourant en de reactie van de zijde van de bewindslieden.

Advies Verhoging strafrechtelijke minimumleeftijd in context

Advies Van detineren naar re-integreren

Advies inzake wijziging ‘Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden’ en ‘Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting’ inzake Beleidskader levenslanggestraften

advies Ontwerpbesluit wijziging RvT

Advies concept wetsvoorstel strafbaarstelling binnenbrengen van in justitiële inrichtingen verboden voorwerpen

Reclassering in een veranderende omgeving ; Implicaties van Visie op strafrechtelijke sanctietoepassing voor het reclasseringswerk

Advies concept wetsvoorstel Boeken 1 en 2 Wetboek van Strafvordering