Adviezen 2018

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Adviezen 2018

Op deze pagina vindt u de adviezen die in 2018 door de Afdeling advisering van de Raad zijn uitgebracht. Voorzover beschikbaar zijn daaraan toegevoegd de samenvattingen en de reactie van de zijde van de bewindslieden.

Advies consultatie conceptregeling forensische zorg

Advies conceptregeling strafonderbreking voor vreemdelingen

Advies uitvoering gevangenisstraffen

Advies Uitbreiding criteria voor plaatsing op de EBI

Advies conceptwetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten

Advies gedetineerden met psychische problematiek

Advies ‘Conceptwetsvoorstellen Boek 3 t/m Boek 6 Wetboek van Strafvordering’

Advies inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling

Advies ‘Ontwikkelingen en knelpunten bij forensisch psychiatrische klinieken en afdelingen’

Advies Plaatsing van jeudigen met strafrechtelijke en jeugdigen met civielrechtelijke titel in gesloten voorzieningen

Advies wijziging Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Advies besluit forensische zorg

Advies EU richtlijn Jeugd