06 Hoe gaat de RSJ met uw persoonsgegevens om?

6. Hoe gaat de RSJ met uw persoonsgegevens om?

De RSJ heeft allerlei technische en organisatorische maatregelen genomen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang van persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat alleen personen met de juiste bevoegdheden hierover kunnen beschikken. Alle medewerkers van de RSJ zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Verder worden de persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van een zaaksdossier alleen met de partijen gedeeld.
Uw persoonsgegevens zijn passend beveiligd. De RSJ volgt daarbij de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging.
De RSJ maakt gebruik van het zaaksgericht werken systeem (ZGW-PEGA) dat door DICTU is ontwikkeld. Met DICTU zijn afspraken gemaakt over een veilige wijze van onderhoud en hosting in een zogenoemde verwerkersovereenkomst.