07 Wanneer worden uw persoonsgegevens gedeeld met anderen?

7. Wanneer worden uw persoonsgegevens gedeeld met anderen?

In de rechtspraak geldt het belangrijke beginsel dat partijen over dezelfde stukken moeten beschikken die betrekking hebben op de zaak. Dit betekent dat de persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van de processtukken worden gedeeld met de wederpartij. De RSJ maakt hierin geen selectie; alle stukken, inclusief de hierin opgenomen persoonsgegevens, worden doorgestuurd naar de wederpartij. Elke partij beschikt daarmee dus over alle gegevens.
De persoonsgegevens worden niet gedeeld met personen of instanties die niet bevoegd zijn daarvan kennis te nemen. De AVG biedt de mogelijkheid uw persoonsgegevens na afronding van een zaak te verwerken met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Uiteraard gebeurt dit met de nodige passende waarborgen waarbij uw rechten en vrijheden worden gewaarborgd.
Uitspraken van de beroepscommissie/beroepsrechter of schorsingsvoorzitter die belangrijk zijn voor de rechtspraktijk of de maatschappij worden geanonimiseerd en gepubliceerd in de jurisprudentiedatabank van de RSJ. Deze databank is door iedereen te raadplegen is via de website van de RSJ. In enkele gevallen wordt de geanonimiseerde uitspraak vergezeld van een nieuwsbericht.