08 Anonimisering van uitspraken

8. Anonimisering van uitspraken

Uitspraken van de beroepscommissie/beroepsrechter of schorsingsvoorzitter die belangrijk zijn voor de rechtspraktijk of de maatschappij worden geanonimiseerd en gepubliceerd in de jurisprudentiedatabank van de RSJ. Deze databank is voor eenieder te raadplegen via de website van de RSJ.

Namen van natuurlijke personen in uitspraken worden geanonimiseerd, dat wil zeggen namen van:

  • procederende partijen

  • (mede-) gedetineerden, verpleegden en jeugdigen

  • belanghebbenden

  • getuigen

  • slachtoffers en nabestaanden

  • benadeelde partijen

  • directie en medewerkers van de (penitentiaire) inrichting

  • rapporteurs van PJ-rapportages en andere rapportages

  • familieleden

  • kennissen, buren, vrienden, etc.

Namen van de leden van de beklag- of beroepscommissies en namen van advocaten worden niet geanonimiseerd. In geval een gemachtigde niet voorkomt in het register van advocaten van de Nederlandse Orde van Advocaten, wordt de naam van de gemachtigde geanonimiseerd.