09 Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

09. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De RSJ bewaart uw persoonsgegevens:
- zolang als nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, of
- op grond van de Archiefwet is vereist, en
- niet langer dan wettelijk is toegestaan
Voor zaken op het terrein van het gevangeniswezen en de terbeschikkingstelling (tbs) geldt een bewaartermijn van zeven jaar. Na deze termijn worden de zaakdossiers vernietigd, met uitzondering van de uitspraak van de beroepscommissie.
De jeugdzaken, inclusief de interlandelijke adoptiezaken, worden permanent en in zijn geheel bewaard.