Nationaal Preventie Mechanisme

OPCAT, nationale preventiemechanismen

Op 28 oktober 2010 is het Facultatief Protocol bij het VN-verdrag tegen foltering voor Nederland in werking getreden. Dit protocol wordt aangeduid als het OPCAT (Optional Protocol to the UN-Convention Against Torture). Elke staat die partij is bij het OPCAT moet een onafhankelijk nationaal preventiemechanisme (NPM) aanwijzen of oprichten. Een NPM fungeert als verlengstuk van het internationale toezicht ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling van ingesloten personen. Het NPM bezoekt regelmatig, al dan niet aangekondigd, plaatsen waar mensen worden vastgehouden en rapporteert daarover. Daarnaast adviseert het de overheid over regelgeving en beleid in verband met risico op schending van mensenrechten. Het NPM doet jaarlijks verslag van zijn bevindingen aan het VN-Subcomité ter preventie van foltering (SPT) in Genève. Bijgevoegde brieven betreffen de inrichting van het NPM.

Jaarverslagen

Op basis van de bevindingen van de bij het ‘National Preventive Mechanism’ betrokken organisaties wordt jaarlijks een verslag gemaakt. De jaarverslagen laten iets zien van hun activiteiten en hun bevindingen op de diverse gebieden waar personen hun vrijheid wordt ontnomen. Verder staat hierin achtergrondinformatie over de organisaties die samen het Nederlandse NPM vormen.