Ruimte voor herstel en slachtoffer tijdens detentie: visies, regelgeving en praktijk

Deze hoofdrubriek bevat 8 rubrieken:

Ruimte voor herstel en slachtoffer tijdens detentie: visies, regelgeving en praktijk

U kunt zich vanaf heden inschrijven voor dit RSJ-congres.

Datum: Donderdag 4 april 2019
Locatie: Nieuwegein, Congrescentrum NBC

Het slachtoffer komt meer en meer in beeld tijdens de strafrechtstoepassing. Twee belangrijke ontwikkelingen zijn de wettelijke versterking van de positie van het slachtoffer in de tenuitvoerleggingsfase en de toenemende aandacht voor herstelgerichte interventies binnen justitiële inrichtingen. Deze thema’s en hun onderlinge samenhang staan centraal op het congres.

Vanuit verschillende perspectieven belichten sprekers wat deze ontwikkelingen betekenen voor de strafrechtstoepassing. Naast inleidingen over de juridische achtergrond is er ruimschoots aandacht voor uitvoeringsvragen: Wat betekent de nieuwe regelgeving voor bijvoorbeeld de directeuren van gevangenissen, tbs-instellingen en jeugdinrichtingen? Hoe is de samenwerking met ketenpartners?

Over de herstelgerichte benadering in de inrichtingen vertellen onder andere herstelconsulenten, directeuren van DJI-inrichtingen, Slachtofferhulp Nederland en onderzoekers.