Congres 2009 'Samen voor nazorg'

Deze hoofdrubriek bevat 8 rubrieken:

Congres 2009 'Samen voor nazorg'

Op 11 juni 2009 organiseerde de RSJ in het stadhuis van Almere een congres over de nazorg voor ex-gedetineerden. Nazorg is dit jaar een centraal thema voor de RSJ. Een conceptversie van het advies Doorpakken was voorafgaand aan het congres reeds beschikbaar. Diverse sprekers, waaronder de staatssecretaris van Justitie, haakten hier in hun presentaties bij aan.