Congres 2010 Het jeugdstrafproces: toekomstbestendig?!

Deze hoofdrubriek bevat 8 rubrieken:

Congres 2010 Het jeugdstrafproces: toekomstbestendig?!

Verslag van het RSJ-congres. Voorafgaande aan het congres heeft de RSJ een preadvies over hetzelfde onderwerp onder deelnemers aan het congres verspreid. Tijdens het congres is gediscussieerd over een aantal knelpunten en is een aanzet gegeven tot mogelijke oplossingen. Met deze input kan het preadvies worden aangescherpt. Centrale gedachte tijdens het congres was dat het strafproces gericht moet

zijn op de (her)opvoeding van de jeugdige, ook daar waar sprake is van (verdenking van ) ernstige delicten. De vraag is of dit uitgangspunt in de huidige praktijk voldoende tot zijn recht komt.