Congres 2015 'Kleur erkennen!'

Deze hoofdrubriek bevat 8 rubrieken:

Congres 2015 'Kleur erkennen!'

Op 12 maart 2015 organiseerde de RSJ het congres “Kleur erkennen! Cultuurverschillen in de strafrechtstoepassing: je begrijpt het pas als je het wilt zien”.

Op dit congres kwamen onder meer de volgende vragen aan de orde: Is het strafrecht voldoende up-to-date om van toepassing te zijn op verdachten met diverse culturele achtergronden? Zijn justitiële inrichtingen voldoende toegerust om te gaan met alle culturele verschillen? Hoe wordt in het kader van het beleidsprogramma ‘Dagprogramma, beveiliging en toezicht op maat’ (DBT) binnen het gevangeniswezen aandacht besteed aan culturele diversiteit? Houden diagnostiek- en risicotaxatie-instrumenten binnen de forensische zorg voldoende rekening met de culturele achtergrond van de justitiabele/patiënt? Hoe wordt vervreemding van allochtone jongeren in justitiële jeugdinrichtingen tegengegaan? Hoe resocialiseren we daders van cultuurgerelateerde strafbare feiten?

Het congres trok veel belangstelling: er meldden zich zelfs meer mensen aan dan de 400 beschikbare deelnemersplekken.
Deelnemers waren onder meer afkomstig van (uitvoeringsorganisaties van) het ministerie van Veiligheid en Justitie, gevangeniswezen, Openbaar Ministerie, rechterlijke macht, advocatuur, inspecties, reclassering, belangenorganisaties van gedetineerden, forensisch-psychiatrische centra, zorginstellingen, justitiële jeugdinrichtingen, jeugdzorgplus-instellingen, universiteiten, hogescholen en gemeenten.

Twee derde van de deelnemers heeft met rapportcijfers de diverse onderdelen van het congres beoordeeld. De organisatie, het programma, de relevantie en het rendement van het congres krijgen van de deelnemers gemiddeld de volgende cijfers:

Organisatie: 8,2
Samenstelling programma: 8,0
Relevantie: 8,0
Rendement: 7,6

Onderaan deze pagina is een nieuwsbrief over het congres te downloaden. Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van het congres. Daarnaast trekt de RSJ in deze nieuwsbrief een aantal voorlopige conclusies en gaat in op de vraag: hoe nu verder?

Naast de nieuwsbrief is de presentatie van de directe terugkoppeling van de kernpunten uit de parallelsessies en de rondetafelgesprekken, zoals die werd vertoond tijdens de afsluitende sessie, hieronder te vinden.

Ten slotte zijn ook een aantal van de presentaties van de sprekers in de parallelsessies hieronder te downloaden.

Presentaties plenair gedeelte

Presentaties parallelsessies

Hieronder treft u de presentaties van de parallelsessies aan.