Congres 2013 'Zit ik hier wel goed'

Deze hoofdrubriek bevat 8 rubrieken:

Congres 2013 'Zit ik hier wel goed'

Op 21 november 2013 organiseerde de RSJ het congres ‘Zit ik hier wel goed’, over plaatsing en overplaatsing van gedetineerden tbs-gestelden en jeugdigen.

Op het congres stonden de volgende vragen centraal: Hoe krijgt het plaatsingsbeleid in de praktijk gestalte? Welke criteria worden daarbij gehanteerd? Wordt rekening gehouden met de thuissituatie? Heeft de justitiabele nog iets te zeggen over zijn plaatsing? Welke verbeteringen zijn mogelijk in dit beleid? Zijn er andere landen waar wij van kunnen leren?

Voor het congres bestond grote belangstelling. Ruim 350 personen hebben deelgenomen. De congresdeelnemers waren afkomstig van diverse ministeries, het openbaar ministerie, de zittende magistratuur, de inspecties, reclasseringsorganisaties, belangenorganisaties van gedetineerden, behandelinstellingen, onderwijsinstellingen, universiteiten, hogescholen, gemeenten, gevangeniswezen, forensisch psychiatrische centra, justitiële jeugdinrichtingen, jeugdzorgplus-instellingen en Commissies van Toezicht.

Van het congres is een nieuwsbrief verschenen. Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van het congres. De inhoud omvat:

  • een verslag van de videoboodschap van de staatssecretaris van
    Veiligheid en Justitie;

  • korte verslagen van de plenaire lezingen;

  • korte verslagen van de workshops;

  • verslag van de plenaire afsluiting.

Onderaan de pagina is de nieuwsbrief te downloaden. Daarnaast zijn van een aantal workshops powerpointpresentaties beschikbaar.

Op een evaluatieformulier hebben de deelnemers met rapportcijfers hun oordeel over de diverse onderdelen van het congres kenbaar gemaakt. De organisatie, het programma, de relevantie en het rendement van het congres krijgen van de deelnemers gemiddeld de volgende cijfers.

Organisatie8,1
Programma8,1
Relevantie8,0
Rendement7,5