KleinLef intro

Deze hoofdrubriek bevat 8 rubrieken:

KleinLef

De RSJ is lid van het samenwerkingsverband KleinLef.

In dit samenwerkingsverband werken diverse kleine uitvoeringsorganisaties binnen de Rijksoverheid samen aan verbetering van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en medeoverheden. Dit doen we door Kennisdeling, Samenwerking, Vraagbundeling en Belangenbehartiging.

Meer weten? Kijk op www.kleinlef.nl