Over de procedure

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Wijze van behandelen

Beroepen kunnen zowel in een uitsluitend schriftelijke procedure, als na een behandeling ter zitting met een uitspraak worden afgedaan. De zittingen worden in een penitentiaire inrichting gehouden. Welke inrichting wordt steeds kort voor de zitting bepaald. Dat hangt onder meer af van de verblijfplaats van de justitiabelen die ter zitting worden uitgenodigd.

Schriftelijk

De beroepscommissies die beroepen in een uitsluitend schriftelijke procedure afhandelen, kennen een min of meer vaste samenstelling.

Zitting

De zittingsdata en de samenstelling van de verschillende beroepscommissies worden twee keer per jaar vastgesteld. Op het terrein van het gevangeniswezen vinden zogenoemde beklagzittingen en medische zittingen plaats. Het aanbod van de beklagzittingszaken is dusdanig dat Nederland in drie regio's is verdeeld: noord, zuid en west. Per regio vinden één à twee zittingen per maand plaats. Per zes maanden vinden vier medische zittingen plaats. Op het tbs-terrein vinden tien zittingen per zes maanden plaats en op het jeugdterrein vier. Tenslotte vinden vier zogenoemde adoptiezittingen per zes maanden plaats. Op het tbs-terrein en het jeugdterrein vinden de zittingen in beginsel één keer per maand plaats. Tenslotte vindt in beginsel één keer per maand een zogenoemde adoptiezitting plaats. Deze vindt vindt, in tegenstelling tot de andere zittingen, niet in een penitentiaire inrichting plaats. Afhankelijk van het aanbod kunnen zittingen uitvallen dan wel extra zittingen worden toegevoegd. Zie verder bijgevoegd zittingenrooster.

Standaardbedragen tegemoetkomingen

Procesreglement rechtspraak