FAQ rechtspraak 10

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Als ik het niet eens ben met een uitspraak van de beroepscommissie, kan ik dan nog wat doen?

Nee. Er is geen verdere beroepsmogelijkheid. Alleen als u vindt dat er strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens kunt u bij het Europees Hof een procedure beginnen.