FAQ rechtspraak 11

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Wanneer is beroep mogelijk?

In de volgende situaties kunt u beroep instellen bij de Raad: - u heeft geklaagd over een beslissing van de directeur/het hoofd van de inrichting waarin u verblijft/verbleef en u bent het niet eens met de uitspraak van de beklagcommissie / klachtencommissie; - u bent het als directeur/hoofd van een inrichting niet eens met de uitspraak van de beklagcommissie / klachtencommissie; - u heeft de selectiefunctionaris verzocht om (over)plaatsing of deelname aan een penitentiair programma (of scholings- en trainingsprogramma) en u bent het niet eens met zijn beslissing; - u heeft bezwaar gemaakt tegen een beslissing van de selectiefunctionaris, maar deze heeft uw bezwaar ongegrond verklaard; - u bent het niet eens met de beslissing van de minister van Justitie inzake bijvoorbeeld verlof, strafonderbreking of verlenging passantentermijn; - u bent het niet eens met het handelen van de inrichtingsarts en bemiddeling door de medisch adviseur heeft dit niet veranderd.