FAQ rechtspraak 12

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Hoe kan ik beroep instellen?

U kunt beroep bij de Raad instellen per brief (Postbus 30137, 2500 GC Den Haag) of via e-mail, het mailadres is: beroepen@rsj.nl. Een beroep moet u tijdig indienen. De wet stelt een termijn van 7 dagen nadat u van de beslissing op de hoogte bent gesteld. Er zijn geen regels die voorschrijven in welke vorm u uw beroepschrift moet indienen. U moet natuurlijk schrijven wie u bent, waar u verblijft en tegen welke beslissing u beroep instelt. Ook moet u (kort) aangeven waarom u het met die beslissing niet eens bent. U kunt hierbij gebruikmaken van de formulieren op deze site.