FAQ rechtspraak 13

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Hoe verloopt de procedure?

Informatie over de behandeling van beroepen is te vinden in het informatieblad. Bij de behandeling van een beroep heeft u recht op rechtsbijstand en - indien nodig - op bijstand van een tolk.