FAQ rechtspraak 14

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Hoe doe ik een verzoek tot schorsing?

Het kan zijn dat de tenuitvoerlegging van de beslissing waartegen u beklag, een klacht of beroep instelt of ingesteld heeft, nog voorduurt. U kunt de Raad dan om schorsing vragen. Dat heeft alleen zin als de beslissing duidelijk in strijd is met de wet of kennelijk onredelijk is. Een verzoek om schorsing doet u bij voorkeur per mail, het mailadres is: schorsingen@rsj.nl.