FAQ rechtspraak 6

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Als een beroepscommissie bepaalt dat ik recht heb op een tegemoetkoming, hoe krijg ik die dan?

Als wij u de uitspraak toezenden en er is bepaald dat u een tegemoetkoming moet krijgen, sluiten wij een formulier bij, waarop staat aangegeven welke instantie voor uitbetaling moet zorgen. Zonodig kunt u met deze instantie contact opnemen.