Niet loslaten; Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming publiceert jaarverslag 2006

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Niet loslaten; Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming publiceert jaarverslag 2006

Op 15 mei heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming zijn jaarverslag over 2006 uitgebracht aan minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Albayrak van Justitie. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming geeft in zijn jaarverslag overzicht van uitgebrachte adviezen, een schets van de laatste ontwikkelingen en een enkele vooruitblik.

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming geeft in zijn jaarverslag overzicht van uitgebrachte adviezen, een schets van de laatste ontwikkelingen en een enkele vooruitblik.

In 2006 adviseerde de Raad de ministers Donner en Hirsch Ballin onder meer om:

  • speciale afdelingen voor terroristen niet in te voeren;
  • het regime voor levenslang gestraften te verbeteren;
  • leeftijdsgrenzen voor aspirant-adoptiefouders niet te verrruimen;
  • de behandeling van jongeren met een ‘pij-maatregel’ (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen) te verbeteren;
  • de aanbevelingen van de commissie-Visser (parlementair onderzoek naar de tbs) uit te voeren, maar de toezichttermijn voor ex-tbs-gestelden niet verder te verlengen.         

In dit jaarverslag voegt de Raad aan deze adviezen een essay toe met een visie op de tenuitvoerlegging van straffen en geeft de Raad een beeld van zijn taak als beroepsrechter in het beklagrecht van gestraften. Het jaarverslag is anders van inhoud dan de vijf voorgaande jaarverslagen. Naast twee inhoudelijke beschouwingen, de eerste over het onderwerp resocialisatie en de tweede over de wijze waarop de Raad inhoud geeft aan zijn rechtsprekende taak, komen een advocaat, een ex-gedetineerde, een hoogleraar strafrecht, een tweede-kamerlid en een kinderrechter van buiten de Raad aan het woord over verschillende onderwerpen waarmee de Raad zich in 2006 heeft beziggehouden. Zij geven daarbij ook commentaar op de manier waarop de Raad dat heeft gedaan.

De inhoud van de in 2006 uitgebrachte adviezen en van een aantal belangrijke uitspraken in beroepszaken zijn op een bijgevoegde cd-rom geleverd. Op onze website kunt u in de rubriek Advies en de Databank Adviezen deze teksten en relevante achtergrondinformatie over deze onderwerpen vinden.