Op het juiste spoor; Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming publiceert jaarverslag 2007

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Op het juiste spoor; Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming publiceert jaarverslag 2007

Op 22 april heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming zijn jaarverslag over 2007 uitgebracht aan minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Albayrak van Justitie.

In het jaarverslag over 2007 staat de rechtspraak van de RSJ centraal. Het jaarverslag geeft een beeld van de de gang van zaken bij de rechtspraak van de RSJ en het belang ervan. Om wat voor zaken gaat het? Wat is het belang van deze rechtspraak voor de rechtsbescherming van de gedetineerden, tbs-ers en jeugdigen? Hoe verloopt een zitting en hoe wordt deze voorbereid? Deze en andere vragen komen aan de orde; daarnaast worden ook enkele praktijkvoorbeelden belicht.

Daarnaast wordt in het jaarverslag weergegeven hoe de Raad in zijn adviezen aankijkt tegen de ontwikkelingen op het terrein van strafrechtstoepassing en jeugdbescherming. De Raad constateert zowel positieve als negatieve tendensen. Positief is bijvoorbeeld de toegenomen aandacht voor intensieve nazorg, terwijl de Raad aan de andere kant zijn bezorgdheid uitspreekt over de blijvende druk op de inrichtingen en de mensen die daar werken, vanwege de efficiƫntie-illusie dat meer veiligheid mogelijk is voor minder geld.

Eind 2006 schreef de Raad zijn visienota 2007-2010. In 2007 is het daaruit voortvloeiende actieprogramma van start gegaan. Verspreid in het jaarverslag wordt aandacht besteed aan een aantal van deze activiteiten als de nieuwe rol van de RSJ ten opzichte van de commissies van toezicht, het uitwerken van beginselen van goede bejegening en het reorganiseren van het secretariaat.