Tijd van verandering, meer aandacht voor nazorg; Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming publiceert jaarverslag 2008

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Tijd van verandering, meer aandacht voor nazorg; Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming publiceert jaarverslag 2008

Op 22 april 2009 heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming zijn jaarverslag over 2008 uitgebracht aan minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Albayrak van Justitie.

In het jaarverslag over 2008 staat de nazorg centraal. In zijn missie spreekt de Raad over “goede bejegening van diegenen, die in het kader van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen en de bescherming van jeugdigen aan de verantwoordelijkheid van de overheid zijn toevertrouwd”. Het thema komt expliciet tot uiting in de aandacht voor nazorg en reclassering binnen alle onderdelen van de Raad.
De Raad is content dat het kabinet nazorg en resocialisatie nadrukkelijk op de agenda zet.
Recente ontwikkelingen zoals het opzetten van lokale “veiligheidshuizen”, waar justitie-organisaties en gemeenten samenwerken bij intensieve begeleiding van ex-gedetineerden, stemmen de Raad voorzichtig optimistisch.

Nazorg is tevens het thema van het congres ‘Samen voor nazorg’, dat de Raad op 11 juni 2009 organiseert. Het jaarverslag dient als opmaat voor het congres. Het jaarverslag geeft een algemene beschouwing over nazorg en belicht het thema via interviews met betrokkenen.

Het jaarverslag biedt uiteraard een overzicht van activiteiten van de Raad in 2008. Bij de rechtspraak springen enkele zaken in het oog, die samenhingen met de plaatsing van strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen in Esserheem (p.i. Veenhuizen). De achtergronden daarvan worden belicht. Mede naar aanleiding van deze rechtspraakzaken heeft de Raad de staatssecretaris geadviseerd over de wijziging van de regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden.