RSJ congres 25 november 2010 'Jeugdstrafproces, toekomstbestendig?'

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

RSJ congres 25 november 2010 'Jeugdstrafproces, toekomstbestendig?'

Op 25 november 2010 organiseerde de RSJ in de Beurs van Berlage te Amsterdam een congres over de toekomst van het jeugdstrafproces.

Bij het congres waren zo’n 300 personen aanwezig uit diverse geledingen, waaronder leden van de rechterlijke macht, openbaar ministerie, advocatuur, ambtenaren van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, leden van commissies van toezicht, medewerkers van jeugdinrichtingen en van bureaus Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, universiteiten, WODC, Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de Sanctietoepassing.