Adolescentenstrafrecht

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Adolescentenstrafrecht

De RSJ heeft op woensdag 28 september 2011 deelgenomen aan de hoorzitting van de Vaste Commissie voor Veiligheid & Justitie (VenJ) van de Tweede Kamer over het adolescentenstrafrecht. Tijdens deze hoorzitting werd uitgebreid aandacht besteed aan het RSJ-advies ‘Jeugdstrafproces: toekomstbestendig!’ van 14 maart 2011 (onder deze tekst treft u de link naar dit advies aan). Net als staatssecretaris Teeven in zijn plannen voor een nieuw adolescentenstrafrecht aankondigt, is de RSJ van mening dat er een aparte voorziening in het strafrecht moet komen voor adolescenten. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 25 juni 2011 wekt de staatssecretaris echter ten onrechte de indruk dat hij de aanbevelingen uit het advies ‘Jeugdstrafproces: toekomstbestendig!’ geheel overneemt. De RSJ pleit in zijn advies uitdrukkelijk voor toepassing van het jeugdstrafrecht op alle jongeren onder de 18 jaar én voor een apart jongvolwassenenstrafrecht voor jongeren tussen de 18 en 24 jaar. De RSJ onderschrijft dat bij ernstige delicten streng gereageerd moet worden. Daarnaast is de RSJ van mening dat:

1. het jeugdstrafrecht op alle minderjarigen toegepast moet worden;

2. verhoging van de maximumduur van de jeugddetentie contraproductief is;

3. de uitvoering (OM en rechterlijke macht) nog ingericht moeten worden voor de uitvoering van de voorstellen.

Ter voorbereiding van de hoorzitting heeft de RSJ een gespreksnotitie aan de Tweede Kamer gestuurd, zie voor meer informatie hieronder.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
mevrouw mr. M.L.H. Gelauff
telefoonnummer 070- 361 93 50.