Advies 'Jeugdstrafproces: toekomstbestendig!' aangeboden aan staatssecretaris

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Advies 'Jeugdstrafproces: toekomstbestendig!' aangeboden aan staatssecretaris

Het jeugdstrafproces staat regelmatig in de schijnwerpers. In het advies 'Jeugdstrafproces: toekomstbestendig!' gaat de Raad in op de knelpunten in het huidige jeugdstrafproces in Nederland. De Raad betrekt daarbij de inzichten uit onderzoek naar de psychologische en biologische ontwikkeling van de jongere én de relevante bepalingen uit het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Daarbij spreekt de Raad zich bijvoorbeeld uit over een apart jongvolwassenenstrafrecht voor jongeren tussen de 18 en 24 jaar en gaat hij in op de verschijningsplicht voor ouders bij de strafzitting van hun kind. Ook bij diverse andere knelpunten wordt stilgestaan. De Raad hoopt met dit advies een bijdrage te leveren aan de discussie over het jeugdstrafproces en heeft dit advies op 14 maart 2011 in persoon aangeboden aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, dhr. F. Teeven.

Op 23 juni 2011 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een reactie gegeven op het advies.