Dagblad De Pers 15 juni 2011

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Dagblad De Pers 15 juni 2011

Dagblad De Pers woensdag 15 juni 2011

Het advies Jeugdstrafproces : toekomstbestendig! d.d. 14 maart 2011 heeft in de media ruime aandacht gekregen. Dagblad De Pers heeft naar aanleiding daarvan de leden F.A.M. Bakker en prof.dr.mr. L.M. Moerings geinterviewd en een achtergrondartikel over de taakuitoefening van de RSJ geschreven.