Beroep van een van de verdachten in "passagezaak" gericht tegen verlenging van zijn verblijf in de Extra Beveiligde Inrichting gegrond verklaard

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Beroep van een van de verdachten in "passagezaak" gericht tegen verlenging van zijn verblijf in de Extra Beveiligde Inrichting gegrond verklaard

De beroepscommissie komt tot de conclusie dat er geen gronden zijn voor een verder verblijf van betrokkene in de EBI. Voor de overwegingen van de beroepscommissie wordt verwezen naar de bijgevoegde uitspraak....