Succesvol Congres 'Zinvolle dagbesteding'

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Succesvol Congres 'Zinvolle dagbesteding'

Het congres "Zinvolle dagbesteding" dat de RSJ organiseerde op 29 maart 2012 mag een groot succes genoemd worden.

Voor het congres bestond grote belangstelling. Ruim 350 personen hebben deelgenomen. De congresdeelnemers waren afkomstig van diverse ministeries, openbaar ministerie, zittende magistratuur, inspecties, reclasseringsorganisaties, parlement, belangenorganisaties van gedetineerden, behandelinstellingen, onderwijsinstellingen, universiteiten, hogescholen, gemeenten, gevangeniswezen, forensisch psychiatrische centra, justitiƫle jeugdinrichtingen en jeugdzorgplus-instellingen.

Op een evaluatieformulier hebben de deelnemers met rapportcijfers hun oordeel over de diverse onderdelen van het congres kenbaar gemaakt. De organisatie, het programma, de relevantie en het rendement van het congres krijgen van de deelnemers gemiddeld de volgende cijfers.

Organisatie8,2
Programma7,9
Relevantie7,8
Rendement7,4

Van het congres is een verslag gemaakt dat via de link op deze pagina is te downloaden.