Uitspraak van beroepscommissie betreffende mediacontact

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Uitspraak van beroepscommissie betreffende mediacontact

Weigering om een interview toe te staan tussen een gedetineerde en een vertegenwoordigster van de volkskrant over zijn deradicalisatie is in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

De beroepscommissie verklaart het beroep van de directeur van de penitentiaire inrichting ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Voor de precieze inhoud van de beslissing van de beroepscommissie wordt verwezen naar bijgevoegde uitspraak.