Uitspraak van de beroepscommissie over beroep vervroegde plaatsing in tbs-inrichting van Wik H

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Uitspraak van de beroepscommissie over beroep vervroegde plaatsing in tbs-inrichting van Wik H

De beroepscommissie heeft het beroep van Wik H. (o.m. Schiedammer parkmoord) tegen de beslissing van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om hem niet vervroegd in een tbs-inrichting te plaatsen ongegrond verklaard.

Wik H. heeft aanspraak op vervroegde plaatsing, zoals ook in een eerdere uitspraak van de beroepscommissie is overwogen. Er is echter sprake van uitzonderlijke omstandigheden die maken dat hij (nog) niet vervroegd geplaatst wordt. Wel moet de staatssecretaris de noodzaak van vervroegde plaatsing binnen twee jaar onderzoeken en uiterlijk 3 mei 2014 daarover een beslissing nemen.

Voor de inhoudelijke overwegingen van de beroepscommissie wordt verwezen naar de (onderstaande) uitspraak.

Met betrekking tot deze uitspraak heeft de Raad op 4 mei 2012 een persbericht doen uitgaan.
Ook het persbericht is hieronder te downloaden.