Verlofaanvraag van op terroristische afdeling verblijvende gedetineerde onvoldoende gemotiveerd afgewezen.

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Verlofaanvraag van op terroristische afdeling verblijvende gedetineerde onvoldoende gemotiveerd afgewezen.

Verlofaanvraag van op terroristische afdeling verblijvende gedetineerde onvoldoende gemotiveerd afgewezen.

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en draagt de Staatssecretaris op een nieuwe beslissing te nemen.

Voor de precieze inhoud van de beslissing van de beroepscommissie wordt verwezen naar bijgevoegde uitspraak.