Advies concept wetsvoorstel strafbaarstelling binnenbrengen van in justitiële inrichtingen verboden voorwerpen

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Advies concept wetsvoorstel strafbaarstelling binnenbrengen van in justitiële inrichtingen verboden voorwerpen

De Afdeling advisering is in beginsel positief over de strafbaarstelling van het in een justitiƫle inrichting of afdeling daarvan binnenbrengen van voorwerpen waarvan het bezit binnen die inrichting of afdeling verboden is. De Afdeling is negatief over de voorgenomen strafbaarstelling van het binnenbrengen van (niet verboden) voorwerpen in strijd met de daarvoor geldende procedures zoals die zijn vastgelegd in huis- en afdelingsregels. In dit advies wordt de visie van de Afdeling toegelicht en worden aanbevelingen gedaan over het toepassingsbereik voor personen, de kenbaarheid van de (huis)regels en de rechtshandhaving.