RSJ 2017: 7 adviezen aan het kabinet en 4400 beroepszaken

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Vanaf vandaag is het jaarverslag 2017 van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) te raadplegen op onze site.

In 2017 bracht de RSJ zeven adviezen uit. Samenvattingen hiervan zijn in dit jaarverslag opgenomen. Aan de hand van twee voorbeelden (Visie op strafrechtelijke sanctietoepassing en Bezinning op interlandelijke adoptie) wordt duidelijk op welke wijze de uitgebrachte adviezen doorwerken in de politiek en van invloed kunnen zijn op de maatschappelijke discussie.

Na jaren van toename is het aantal zaken dat door de afdeling rechtspraak werd behandeld voor het derde jaar stabiel op ca 4400. Ruim 70 procent daarvan heeft betrekking op het gevangeniswezen en 13 % op TBS. In het jaarverslag belicht de afdeling rechtspraak enkele jurisprudentievoorbeelden. De nieuwe jurisprudentiedatabank die in oktober 2017 live ging is een belangrijke mijlpaal. De uitspraken van de beroepscommissies zijn hierdoor meer toegankelijk en transparant geworden.

De RSJ heeft een unieke positie in het veld door het samengaan van adviseren en rechtspreken in één orgaan. De raad blijft door advies en rechtspraak toezien op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen. De beginselen van goede bejegening zijn daarin leidraad.

De kernwaarden van de RSJ zijn: onafhankelijk, deskundig, transparant, voortvarend en samenwerkend. Deze werden in het missiedocument van april 2017 geformuleerd en zijn sindsdien het uitgangspunt in het handelen van de Raad.

Lees verder in het jaarverslag.

Voor meer informatie: Maarten Uri 06-20440870