Verschijningsplicht verdachte bij uitoefenen spreekrecht slachtoffer onwenselijk

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Verschijningsplicht verdachte bij uitoefenen spreekrecht slachtoffer onwenselijk

Het is onwenselijk een verschijningsplicht in te voeren voor (voorlopig gehechte) verdachten van een ernstig zeden- of geweldsmisdrijf bij zittingen waar een slachtoffer gebruik maakt van zijn spreekrecht. Dit schrijft de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming in een advies aan de Minister voor Rechtsbescherming met betrekking tot het concept wetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten.

Ook acht de Afdeling advisering het onwenselijk het spreekrecht van slachtoffers uit te breiden tot tbs-verlengingszittingen.

Verschijningsplicht

Het invoeren van de verschijningsplicht van verdachten ter terechtzitting is niet perse in het belang van het slachtoffer. Mogelijk zal een deel van de slachtoffers niet naar de zitting komen om een confrontatie met de dader te vermijden. Daarnaast staat, vanuit de rechtspositie van de verdachte bezien, de verschijningsplicht in combinatie met het spreekrecht van het slachtoffer, op gespannen voet met een aantal fundamentele rechtsbeginselen. Een belangrijk recht van de verdachte is dat hij voor onschuldig wordt gehouden tot het tegendeel wordt bewezen. Dat de verdachte verplicht wordt geconfronteerd met de (beschuldigende) verklaring van het slachtoffer terwijl de schuld van de verdachte nog niet vaststaat, is niet in lijn met dit recht.

Spreekrecht bij tbs-verlenging

De Afdeling advisering acht het invoeren van het spreekrecht van slachtoffers bij de tbs-verlengingszitting onwenselijk. Bij deze zitting gaat het om een reeds veroordeelde die zijn straf heeft uitgezeten of behandeld wordt. Het gaat om het inschatten van het recidiverisico en het formuleren van bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijke beƫindiging van een behandelmaatregel. Dit op grond van het oordeel van gedragsdeskundigen. Een grotere rol voor het slachtoffer strookt volgens de Afdeling niet met de aard van deze zitting.