Actueel

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

169 zoekresultaten

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet

Advies Conceptwetsvoorstel Invoeringswet USB

De RSJ heeft geadviseerd over de voorgenomen afschaffing van de executieverjaringstermijnen voor volwassenen en jeugdigen en...

Nieuwsbericht | 12-04-2019

RSJ adviseert verplichte verstrekking van medische gegevens weigerende observandi te beperken tot concrete onderdelen behandeldossier

Verdachten van ernstige misdrijven weigeren soms mee te werken aan psychiatrisch onderzoek dat dient om vast te stellen of er...

Nieuwsbericht | 12-03-2019

Gedetineerden mogen op de luchtplaats roken

Nieuwsbericht | 31-01-2019

Gedetineerde niet uit EBI vanwege te groot vlucht- en recidiverisico

Nieuwsbericht | 18-01-2019

Bijzondere aandacht voor jeugdbescherming in RSJ-werkprogramma 2019

Persbericht | 18-12-2018

Beknopte reactie op concept Regeling forensische zorg

Nieuwsbericht | 19-11-2018

RSJ adviseert eerst strafoverdracht te onderzoeken

Bij de overweging al dan niet strafonderbreking te verlenen aan illegale gedetineerde vreemdelingen zou altijd eerst...

Nieuwsbericht | 18-10-2018

Voorzitterschap RSJ overgedragen

Persbericht | 21-09-2018

Conceptregeling uitbreiding criteria voor plaatsing in EBI onvoldoende onderbouwd

De conceptwijziging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing naar een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) van...

Nieuwsbericht | 06-09-2018

Verschijningsplicht verdachte bij uitoefenen spreekrecht slachtoffer onwenselijk

Het is onwenselijk een verschijningsplicht in te voeren voor (voorlopig gehechte) verdachten van een ernstig zeden- of...

Nieuwsbericht | 05-09-2018