Wat doet de Raad?

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) ziet door advies en rechtspraak toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen. [Lees meer...]

Visie op strafrechtelijke sanctietoepassing: versterken van samenhang, betrokkenheid en vertrouwen

De strafrechtelijke sanctietoepassing is voortdurend in beweging en staat op onderdelen onder druk. Voor de RSJ was dit reden om een visie te ontwikkelen, met het oog op een veilige samenleving en een humane sanctietoepassing. Elementen daarin: kiezen voor effectieve sancties, gerichtheid op herstel van vertrouwen van slachtoffers en samenleving en vergroten van de kans van gestraften om (weer) op een positieve manier van de samenleving deel uit te maken. Een lokale benadering met voldoende ruimte voor professionals is essentieel om de vaak meervoudige problematiek van justitiabelen (schulden, geen werk, opleiding of uitkering, verslaving, psychische stoornissen, verstandelijke beperking, huisvesting) ook na afloop van de sanctie te kunnen aanpakken. [Lees meer...]